*
*
Tommy Steine Gundersen
• Produksjonsleder
• Prosjektleder
• Teknisk koordinator
• Crewsjef
• Elektriker

Høyåshei 63,
4812 KONGSHAVN
NORWAY

Tlf: +47 37096879
Mob: +47 907 22 649

mail@tommygundersen.no