Høyåshei 63,
4812 KONGSHAVN
NORWAY

Mob: 907 22 649
Mail:
mail@tommygundersen.no

Enkeltmannsforetak opprettet 27.01.1998
Orgnr:
979548559 MVA

Girokonto:
28951107559
IBAN:
NO81 28951107559
SWIFT:
DNBANOKK

Bedriftansvarsforsikring i Terra Skadeforsikring AS
gjeldene for Norden og Storbritannia.